Czas i miejsce akcji
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Akcja powieści rozgrywa się na Litwie w okolicach Nowogródka. Jak wyjaśnia sam autor w dołączonych do tekstu tzw. przypisach historycznych jest to „starożytne miasto na Litwie.” Informacja ta jest dość istotna, gdyż Mickiewicz stara się dopasować realia przestrzenne do czasowych. Te zaś możemy określić biorąc pod uwagę postać Witołda – historycznego władcy litewskiego, panującego w latach 1392 - 1430.

W przybliżeniu czas akcji można datować na ostatnie dziesięciolecie XIV w. Dlatego też wydarzenia mogły rozgrywać się jedynie w miejscowości mającej długą, bo sięgającą średniowiecza, historię.
  Dowiedz się więcej
1  Grażyna - streszczenie
2  Patriotyzm jako element etosu rycerskiego w „Grażynie”
3  Charakterystyka GrażynyKomentarze
artykuł / utwór: Czas i miejsce akcji


    Tagi: